Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány

Alapadatok

Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány
1122 Budapest, Csaba utca 5.
Adószám: 18253643-1-43
Bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0009427
Számlaszám: 11712004-20330512
Képviselő: Matits-Zöllner Anna Júlia


Az alapítvány 2005-ben alakult, egy már 1990 óta aktív civil csoport kezdeményezésére.

Célunk: 

Budapest XII. kerületében, a Városmajorban és annak vonzáskörzetében élő gyermekek és fiatalok képesség- és személyiségfejlesztése, aktív, felelős állampolgárságra nevelése magyar nemzeti kultúránk hagyományainak ápolása által és értékei mentén.

Célunk megvalósítása érdekében a világszerte ismert cserkészpedagógia élményt adó, nevelő-tanító módszerét alkalmazzuk.

Küldetésünk:

Olyan élő gyermek- és ifjúsági közösséget fenntartani, amely nyitott a környezetében élő magányos vagy elhanyagolt gyermekekre, amely képes megszólítani és bevonni a csellengő, céltalan fiatalokat. Valódi kapcsolatokon alapuló, megtartó és befogadó közösséget, amely képes emberi értékeket átadni a XXI. század gyermekeinek is.

Csapatunkhoz való csatlakozás lehetőségét minden szeptemberben hirdetjük a környékbeli iskolákban. Emellett minden évben szervezünk olyan nyitott programokat, amelyeken az érdeklődő fiatalok megismerhetik tevékenységünket, közösségünket.

Programjaink a szociális érzékenységre és a társadalmi szerepvállalásra nevelnek, közösségi programok és karitatív feladatok segítségével.

A gyermekek korosztályi kisközösségekben (5-10 fő), náluk pár évvel idősebb, tapasztaltabb, felkészítésben részesült kortárs vezetők által irányítva heti rendszerességgel találkoznak, valamint ezeken az alkalmakon kívül kulturális-, sport-, és környezeti nevelést célzó programokon vesznek részt. A kisközösségek vezetőinek munkáját egészíti ki a felnőtt vezetők által szervezett, 1-3 napos, az évszakhoz igazodó évközi programok, illetve a nyári, általában 10 napos nomád körülmények között megszervezett tábor. Nagy hangsúlyt fektetünk a korosztályok speciális igényeinek megfelelő, vonzó, élvezetes, lelki, szellemi és fizikai téren is fejlesztő programok szervezésére.

Ifjúsági vezetőink:

Jelenleg 40 vezetőnk hozzávetőlegesen évi több, mint 25 000 önkéntes munkaórát végez a gyerekekért.

Tagjaink:

Jelenleg körülbelül 250, 7-22 éves gyermek és fiatal tartozik a közösséghez. 70%-uk három vagy többgyermekes, 20%-uk egyszülős családban él.

Az alapítvány teljes mértékben önkéntes munkával működik.

A programok költségeit (táborok, kirándulás) a résztvevők fizetik. Az arra rászorulók részvételi díjához pályázati úton nyert forrásból igyekszünk hozzájárulni. A vezetők a résztvevőkkel azonos mértékben viselik a költségeket.

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Mindehhez saját nem-formális nevelési módszerünket, a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

  • a kisközösségi (őrsi) rendszer,
  • fogadalom és törvények,
  • a cselekedve tanulás,
  • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben,
  • a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra.

A cserkészet pedagógiai alapjait több, mint 100 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell, de kiscsoportos rendszeren és cselekedve tanuláson alapuló cserkészmódszer aktuálisabb, mint valaha!

Az általunk szervezett programok beszámolói, képes dokumentációi itt érhetőek el.

Számviteli beszámolók

Nemzeti Együttműködési Alap, Miniszterelnökség, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. logói